นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:30 -ประธานเปิดงานแสดงศิลปะผลงานนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา