นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา