นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมทางใกล ระบบ VTC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีในพื้นที่จังหวัด เพื่อประสานงานการรักาาความปลอดภัยด้วยการประชุมทางใกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา