นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา