นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 รายการพบประชาชนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงประจำสัปดาห์
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา