นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานพิธีมอบทุน "มูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน " และ "กองทุนกฐินคุณเอกพจน์ - บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก" ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา