นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.