นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 09:00 - 12:00 ตรวจเยี่ยมการประชุมซักซ้อมภารกิจ การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านบริการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 09:00 - 12:00 ตรวจเยี่ยมการประชุมซักซ้อมภารกิจ การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านอื่นๆ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 16:30 - 00:00 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
รายละเอียด : 16.30 น.
สถานที่ : มณฑลพิธีศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา