นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สถานที่ : ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง