นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 07:30 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
รายละเอียด : พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 16:00 - 00:00 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
รายละเอียด : เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา