นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
3 16:00 - 00:00 - ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อ.เมืองพังงา