นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ปี 2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด