นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:10 - 00:00 - ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา