นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา "บ่อขยะพรุเตียว"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
รายละเอียด : ตรวจติดตามฯ อ.ท้ายเหมือง
สถานที่ : อำเภอท้ายเหมือง
4 16:00 - 00:00 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
รายละเอียด : ตรวจติดตามฯ อ.ตะกั่วป่า
สถานที่ : อำเภอตะกั่วป่า