นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
รายละเอียด : ตรวจติดตามฯ อ.เกาะยาว
สถานที่ : อำเภอเกาะยาว
2 19:00 - 00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานฯ
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา