นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ และคณะทำงานด้านจัดการแสดงมหรสพฯ (งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : -ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา (ศาลากลางจังหวัดพังงา หลังเก่า)