นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 - ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)