นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี
2 09:00 - 00:00 ประธานประชุมติดตามโครงการงบประมาณปี 61 ของอำเภอกะปงและอำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา