นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมในพิธีตักบาตรเทโว
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี