นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี
2 13:30 - 00:00 ประtธานการประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา (ด้านอำนวยการและจัดสถานที่และด้านจัดนิทรรศการ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา