นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี
2 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามโครงการงบประมาณปี 61 ของอำเภอกะปงและอำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา (ด้านอำนวยการและจัดสถานที่และด้านจัดนิทรรศการ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา