นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 14:30 - 00:00 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา