นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.ครุระบุรี จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์ อ.กะปง จ.พังงา