นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา