นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฎิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -