นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมหารือการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา