นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อำเภอกะปง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา