นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง