นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการรับการลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:00 - 00:00 พบปะข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา