นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด