นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชาร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์ อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา