นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:45 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเที่ยวคลองเคียน ช่วยโรงเรียนบ้านคลองไส"
รายละเอียด : -
สถานที่ : The Adventutani Club Pang nga หมู่ที่ 1 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา