นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมหน่วยงานป่าไม้ในท้องที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 11/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3 16:30 - 00:00 การประชุุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา