นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการออกแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงาธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมหน่วยงานป่าไม้ในท้องที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 16:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา