นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา