นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือและตรวจดูพื้นที่ด่านความมั่นคงบ้านทับกำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า และด่านความมั่นคงบ้านทับกำ ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า