นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 "ผู้ว่าฯชวนปั่น"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนกาญจนาภิเษกหลวงปู่ทวด
2 07:00 - 00:00 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดชมวิวพังงาวิวพ้อยท์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปรชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
5 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดดาริสสลาม บ้านสวนใหม่ ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา