นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จุดชมวิวพังงาวิวพ้อยท์ อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาคารสถานที่ตั้งร้านวีดีทัศน์ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด