นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่1)
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดชมวิวพังงาวิวพอยท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา