นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ ชวนปั่น."
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนกาญจนาภิเษกหลวงปู่ทวด
2 07:00 - 00:00 - ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดชมวิวพังงาวิวพ้อยท์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี
5 16:00 - 00:00 - ร่วมโครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดดาริสสลาม บ้านสวนใหม่ ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี