นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่1)
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดชมวิวพังงาวิวพอยท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปรชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
5 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดดาริสสลาม บ้านสวนใหม่ ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา