นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมการเตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา