นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สฎ.
2 10:00 - 00:00 ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
3 18:00 - 00:00 ร่วมเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ...