นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สฎ.
2 18:00 - 00:00 ร่วมเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ...