นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดสถานนุบาล เทศบาลตำบลทับปุด
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานนุบาลเทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา