นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา