นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนภาคใต้อันดามัน) พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาเขาช้าง อำเภอเมืองพังงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตะกั่ว่ปา