นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมพิธีปิดหีบศพระครูมงคลกิตติกุล (พ่อท่านชม)
รายละเอียด : --
สถานที่ : -ณ วัดมงคลสถิต ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา