นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการเสวนา "เกษตรปลอดภัย สู่พังงาแห่งความสุข"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยชุมชน สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิด โครงการ "50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 ตีย ปันรัก...โรงเรียนขาคแคลน"
รายละเอียด : และมอบอาคารเรียน "พีระ-จิตราภรณ์ เพชรพาณิชย์"
สถานที่ : ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก)
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา