นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา ด้านการกีฬา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดและมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
รายละเอียด : สนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 11:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา